Bảng giá Zoom Pro bản quyền

Bảng giá Zoom Pro

Bảng giá Zoom Pro Meeting bản quyền giá rẻ Bảng giá nâng cấp tài khoản Zoom Pro: Gói Ngày 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng Zoom Pro 100 người x 160.000 450.000 870.000 1.600.000 Zoom Pro 300 người x 260.000 780.000 1.468.000 2.600.000 Zoom Pro 500 người 230.000 799.000 2.200.000 4.300.000 7.750.000 Zoom Pro