Cách tham gia cuộc họp Zoom

Tham gia cuộc họp trực tuyến Zoom thông qua lời mời qua email, nhắn tin, trình duyệt, từ ứng dụng Zoom trên máy tính để bàn và thiết bị di động. Trước khi tham gia cuộc họp Zoom trên máy tính hoặc thiết bị di động, bạn có thể tải xuống Zoom từ Trung tâm Tải xuống