Hướng dẫn cài windows 11 cho Laptop không hỗ trợ

Cài windows 11 cho Laptop không hỗ trợ đang là từ khoá được nhiều người dùng tìm kiếm. Windows 11 đang là windows được Microsoft hướng người dùng nâng cấp lên để tăng độ bảo mật. Nhưng cấu hình khuyến cáo của Microsoft đưa ra cho người dùng để cài đặt thì rất cao, phải