Đăng ký tài khoản Zoom Pro từ mail cá nhân

Đăng ký tài khoản zoom bằng mail cá nhân

Tài khoản zoom dùng mail cá nhân đăng ký và sử dụng thuận tiện tránh mất thông tin tại khoản lỗi không đăng nhập được, khôi phục tài khoản sau khi bị khoá Dùng Gmail cá nhân đăng ký tài khoản Zoom được không? Câu trả lời là có : Hôm nay Thế giới App