Đăng xuất tài khoản Zoom cũ và cài đặt phòng Zoom cơ bản

Đăng xuất tài khoản Zoom chi tiết theo hình ảnh minh hoạ bên dưới. Đăng xuất tài khoản cũ và cài đặt cơ bản Zoom bỏ giới hạn 40 phút là một phần mềm gọi video trực tuyến. Người dùng sử dụng Zoom như một công cụ hỗ trợ kết nối, hội họp, giảng dạy