Lỗi kết nối của bạn không phải là kết nối riêng tư – 100% thành công

Lỗi kết nối của bạn không phải là riêng tư

Lỗi kết nối riêng tư hoặc thông báo “Kết nối của bạn không phải là kết nối riêng tư” kèm mã lỗi NET:: ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID trên Windows 7 khiến bạn cảm thấy bất an, lo sợ bị tấn công mạng hay dữ liệu bị đánh cắp. Lỗi kết nối riêng tư hiển thị bằng Tiếng Anh “Your