Hướng dẫn nhập khóa người chủ trì (Host Key) phòng Zoom

nhap-khoa-chu-tri

Khoá người chủ trì Host Key – Claim host là cách để chúng ta lấy quyền chủ trì quản trị phòng Zoom mà không cần đăng nhập vào tài khoản. Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn thao tác đơn giản theo các bước dưới đây. Cách nhập khoá người chủ trì (Host Key) nhận