Hướng dẫn nhập khóa người chủ trì (Host Key) phòng Zoom

nhap-khoa-chu-tri

Khoá người chủ trì Host Key – Claim host là cách để chúng ta lấy quyền chủ trì quản trị phòng Zoom. Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện theo các bước dưới đây. Cách nhập khoá người chủ trì (Host Key) nhận quyền chủ trì phòng – Claim Host (Khi đã có