Cách tạo ID cố định, tạo mật khẩu trên Zoom

Cách tạo ID cố định trên Zoom Bài viết dưới đây Thế giới App sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo ID cố định, thay đổi đặt mật khẩu phòng học, họp trên Zoom Meeting. Tạo ID cố định trên Zoom, thay đổi mật khẩu phòng Zoom Hướng dẫn nhanh Mở App Zoom trên máy tính,