Thay đổi ngôn ngữ ứng dụng Zoom Meetings

Thay đổi ngôn ngữ ứng dụng Zoom Meetings      Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ hiển thị trên ứng dụng Zoom trên thiết bị của bạn. Đối với ứng dụng Zoom trên các thiết bị di động Android và iOS, ngôn ngữ của Zoom sẽ được xác định theo ngôn ngữ hệ điều