Cách tạo ID cố định trên Zoom

Cách tạo ID cố định trên Zoom Bài viết dưới đây Thế giới App sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo ID cố định, thay đổi đặt mật khẩu phòng học, họp trên Zoom Meeting. Tạo ID cố định trên Zoom thay đổi mật khẩu phòng Hướng dẫn nhanh đọc làm liền Mở App