Cách để tổ chức cuộc họp Zoom hiệu quả

inclusive-meetings-1820x1177

Đã qua rồi cái thời bạn làm việc cho một công ty nơi mọi người sống gần văn phòng và làm việc trực tiếp năm ngày một tuần trong khi một hoặc hai đồng nghiệp ở xa. Khi công việc toàn thời gian, trực tiếp là tiêu chuẩn, các cuộc họp và phong cách làm