Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Zoom Pro

Đồng ý nâng cấp tầi khoản Zoom

Sau khi khách hàng gửi thông tin tài khoản Mail dùng đăng ký Zoom. Hệ thống sẽ tạo yêu cầu và gửi Link kích hoạt Zoom Pro về mail khách hàng trong khoảng 10 – 60 phút tuỳ theo thời điểm. Các bước kích hoạt tài khoản Zoom Pro qua dịch vụ Thế Giới App