Chính sách đổi trả

Chính sách đổi trả huỷ đơn hàng

Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy đơn hàng của quý khách vì bất kỳ lý do gì liên quan đến
lỗi kỹ thuật, hệ thống một cách khách quan vào bất kỳ lúc nào.
Ngoài ra, để đảm bảo tính công bằng cho khách hàng là người tiêu dùng cuối cùng của
Thegioiapp.vn, chúng tôi cũng sẽ từ chối các đơn hàng không nhằm mục đích sử dụng cho cá
nhân, mua hàng số lượng nhiều hoặc với mục đích mua đi bán lại mà không nằm trong phạm
vi được Thegioiapp.vn cho phép hoặc cấp phép.
Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp thông tin giá cả chính xác nhất cho người tiêu dùng. Tuy nhiên,
đôi lúc vẫn có sai sót xảy ra, ví dụ như trường hợp giá sản phẩm không hiển thị chính xác trên
trang web hoặc sai giá, tùy theo từng trường hợp chúng tôi sẽ liên hệ hướng dẫn hoặc thông
báo hủy đơn hàng đó cho quý khách. Chúng tôi cũng có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn
hàng nào dù đơn hàng đó đã hay chưa được xác nhận hoặc đã thanh toán.