THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DÒNG SÔNG XANH

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Công Ty: Công ty cổ phần công nghệ Dòng Sông Xanh

Số tài khoản: 19036561779010

Ngân hàng: Techcombank Chi nhánh Sài Gòn

LIÊN HỆ & HỢP TÁC