Tài khoản ChatGPT – OpenAI giá rẻ

5.00 (2 đánh giá) 254 đã bán

35.000 390.000 

  • Đăng nhập sử dụng tại : https://chat.openai.com/auth/login
  • Sử dụng mọi quốc gia không cần không cần dùng VPN
  • Loại tài khoản có sẵn 5$ trong tài khoản để sử dụng ứng dụng cần API của OpenAI.

Ví dụ:

– Ứng dụng AI tự tạo hình ảnh: DALL-E

– Kết nối các chức năng của OpenAI ra ứng dụng bên ngoài thông qua API. Chi tiết tại link:  https://beta.openai.com/examples

Liên hệ tư vấn Liên hệ tư vấn nhanh qua Zalo