Thuê phòng zoom theo ngày

19.000 399.000 

Chức năng chính:

  • Không giới hạn thời gian trong cuộc họp
  • Cấp quyền Đồng chủ trì
  • Chia phòng theo nhóm
  • Ghi lại cuộc họp trên máy tính khách hàng
  • Phát Live Youtube ( Gói theo tháng Facebook.. )

( Lưu ý: Chọn gói > Thanh toán > Nhận ID phòng )

Xóa