EVKey: Bộ gõ tiếng Việt miễn phí cho PC

EVKey: Vietnamese Keyboard – Bộ gõ tiếng Việt cho PC EVKey là phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt miễn phí cho PC, được xây dựng dựa trên mã nguồn mở của Unikey nổi tiếng. Bộ gõ tiếng Việt EVKey có dung lượng nhỏ gọn, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các nhu cầu cơ bản của