Lỗi phát trực tiếp (Livestream) Zoom vào nhóm trên facebook

Lỗi không phát trực tiếp Zoom vào nhóm trên facebook? Nhiều người dùng gặp lỗi này khi muốn phát Zoom vào nhóm kín. Lỗi #200 permission error on Facebook? là gì? Tại sao Zoom không kết nối với nhóm Facebook của tôi?

Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn khắc phục chỉnh sửa cài đặt để các bạn có thể phát trực tiếp zoom được trong nhóm.

Nguyên nhân không phát trực tiếp Zoom vào nhóm trên facebook là gì ?

Lỗi (# 200 subject does not have permission to create live video on this group) khi phát Zoom trong nhóm Facebook

Thông báo lỗi zoom “(#200) bạn không có quyền tạo video trực tiếp trên nhóm này”

Khi bạn gặp thông báo : (#200) subject does not have permission to create live video on this group.

Hoặc tiếng việt báo lỗi 200  “(#200) Chủ thể không có quyền tạo video trực tiếp trên nhóm này” khi đang cố gắng phát trực tiếp trên Facebook.

Điều này có nghĩa là người dùng không có quyền phát trực tiếp từ nhóm Facebook.

Trả lời