Cài đặt FutureLang cho Macbook

Cài đặt Future Lang cho Macbook Bước 1: Tải bản cài đặt Cài đặt Future Lang trực tiếp bạn ấn vào link tải bên dưới để tải ứng dụng trên máy tính tại ĐÂY https://drive.google.com/file/d/1bmitRPPDCHVTsbGUT0vHXw_i8IoezZzu/view?usp=sharing Bước 2: Cài đặt FutureLang cho Macbook  Bạn hãy mở File “Future Lang.dmg” Vừa mới tải về trên máy tính